Klientų aptarnavimo centras

Klientų aptarnavimo centras yra UAB Ignalinos butų ūkio struktūrinis padalinys, kurio pagrindinis tikslas – suteikti gyventojams galimybę atsiskaityti už bendrovės teikiamas paslaugas įmonės kasoje, teikti maksimaliai tikslią, savalaikę ir aktualią informaciją apie bendrovės vykdomus procesus, procedūras, teikiamas paslaugas, konsultuoti gyventojus sąskaitų klausimais. Padalinio buveinė: Turistų g. 9, LT-30105 Ignalina.


Veikla ir teikiamos paslaugos

Gyventojų konsultacijos

Vyresnysis specialistas

Sąskaitų specialistas

Kasa

Nijolė Smagurauskienė
Tel.: +370 616 95209
apskaita.vanduo@ibu.lt

Jolanta Čepulėnienė  (sąskaitos už vandenį)
Tel.: 8 386 54489
realizacija.vanduo@ibu.lt

Tel.: +370 646 39 176
kasa@ibu.lt

Klientų aptarnavimo centro Kasoje Turistų g. 9, Ignalina taikant 0.40 Eur rinkliavą už vieną įmoką  priimami šie mokesčiai:

  • Už eksploatavimą
  • Už laiptinės valymą
  • Už skystų nešvarumų išvežimą
  • Už administravimą
  • Už šiukšlių išvežimą
  • Už šildymą ir karštą vandenį
  • Už suskystintas naftos dujas
  • Už šaltą vandenį ir nuotekas
  • Už Ignalinos “Šaltinėlio“ mokyklos paslaugas