Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos butų ūkis įregistruota 1995 metais. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais teisės aktais ir bendrovės įstatais.  Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos butų ūkis, sutrumpintas pavadinimas – UAB  Ignalinos butų ūkis. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

Bendrovės veiklos tikslai yra ūkinės veiklos vykdymas ir pelno siekimas, bendrovės ir akcininkų turto didinimas, gyventojų ir kitų vartotojų poreikių bei interesų tenkinimas, bendrovės efektyvumo užtikrinimas. Bendrovės pagrindinė veikla yra daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimas, vandens surinkimas valymas ir tiekimas ir žmonių poreikių tenkinimas vežant autobusais.

Vizija - Moderni. Efektyvi. Klientų lūkesčius atitinkanti bendrovė.
Vertybės - Atsakomybė. Bendradarbiavimas. Profesionalumas.


Bendrovės vadovas

Direktorius

ARTŪRAS JATULIS

Gimimo data: 1973-04-16

Išsilavinimas

Aukštasis universitetinis. 1994 m. Mykolo Riomerio universitete  suteikta teisininko kvalifikacija ir teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Darbo patirtis

1994-1997 metai, Ignalinos rajonos policijos komisariatas, pareigos savivaldybių, kriminalinėje ir ekonominėje policijoje. 1997-2000 metai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Utenos apskrities skyrius. 2000-2003 metai, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Ignalinos rinktinė Operatyvinės veiklos skyrius. 2003 m. Ignalinos rinktinės Tverečiaus užkardos vadas, nuo 2011 m. Švenčionių užkardos vadas. Nuo 2013 m. Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas o nuo 2018 m. Ignalinos pasienio rinktinės vado pavaduotojas. Nuo 2019 m. gruodžio 23 d. UAB Ignalinos butų ūkis valdybos sprendimu paskirtas laikinai vykdyti uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkis direktoriaus pareigas, nuo 2020 m. rugpjūčio 26 d. paskirtas bendrovės direktoriumi. 

Nuo 2020 m. gegužės 13 d. iki 2022 balandžio 29 d. laikinai vykdė UAB “Ignalinos šilumos tinklai” generalinio direktoriaus pareigas.

 Pomėgiai

Sportas, kelionės, automobiliai.

 Šeimyninė padėtis

Vedęs, žmona Renata., dukra Sandra.

Artūra Jatulis