Namų administravimas ir renovacija

  • Titulinis
  • Namų administravimas ir renovacija

Daugiabučių namų administravimo ir renovacijos skyrius yra UAB Ignalinos butų ūkio struktūrinis padalinys, kurio pagrindinis tikslas - administruoti namo bendrojo naudojimo objektus, užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant. Padalinio buveinė: Turistų g. 9, LT-30105 Ignalina.


Veikla ir teikiamos paslaugos

1. Pastato bendrųjų konstrukcijų priežiūra.

2. Pastato bendroji inžinerinė įranga:

2.1. šalto vandens vandentiekio  ir kanalizacijos tinklai

2.2. elektros tinklai ir skydinės

2.3. ventiliacijos sistemos ir angos

3. Bendrojo naudojimo patalpos.

4. Avarijų lokalizavimas.

Administruojami namai