Tarifai ir rinkliavos

Klientų aptarnavimo centro Kasoje Turistų g. 9, Ignalina taikant 0.40 Eur rinkliavą už vieną įmoką  priimami šie mokesčiai:

  • Už eksploatavimą
  • Už laiptinės valymą
  • Už skystų nešvarumų išvežimą
  • Už administravimą
  • Už šiukšlių išvežimą
  • Už šildymą ir karštą vandenį
  • Už suskystintas naftos dujas
  • Už šaltą vandenį ir nuotekas
  • Už Ignalinos “Šaltinėlio“ mokyklos paslaugas

 

VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS)

   

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1.     Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina

Eur/m³

2,77

3,35

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,09

1,32

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,68

2,03

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

0,85

1,03

2.     Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina

Eur/m³

2,72

3,29

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,07

1,29

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,65

2,00

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

0,85

1,03

 

ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1.     Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina

Eur/m³

2,81

3,40

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,16

1,40

                        nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,65

2,00

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

2,70

3,27

2.     Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir teikiamą vartotojams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina

Eur/m³

2,71

3,28

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,06

1,28

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,65

2,00

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

2,70

3,27

        

Kainos įsigalioja nuo 2023-07-01:

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina

Išvežamų nuotekų 1m³ kaina         

Eur/m³

10,16

Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo kaina

Eur/m³

1,02

Nuotekų transportavimo asenizacinės transporto priemonių kaina                                 

Eur/m³

11,18

Asenizacinės mašinos nuomos kaina ( be PVM ) 4,5 m³                                                           

Eur

50,31

Asenizacinės mašinos nuomos kaina ( be PVM ) 6,0 m³                                                       

Eur

67,08

Asenizacinės mašinos nuomos kaina ( su PVM ) 4,5 m³ 

Eur

60,88

Asenizacinės mašinos nuomos kaina ( su PVM ) 6,0 m³

Eur

81,17

Automašinos vamzdynų plovimui ir siurbimui kaina (su PVM) 

Eur

197,23

INFORMACIJA ŠALTO VANDENS VARTOTOJAMS, ABONENTAMS

Gerbiami abonentai, primename, kad šalto vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) saugumu privalote pasirūpinti patys ir tinkamai juos saugoti nuo sušaldymo, sudaužymo ar kitokio mechaninio pažeidimo.
Pagal 2024 m. vasario 28 d. UAB Ignalinos butų ūkio direktoriaus įsakymą Nr. V-7  „Dėl teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“,  skaitiklio pakeitimo išlaidas (jeigu skaitiklis sudaužytas, sušaldytas ar kitaip mechaniškai sugadintas) turės padengti abonentas.
Informuojame, kad nuo 2024 m. kovo 1 d.  pagal  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties  7.2 punktą, už sugadinto skaitiklio pakeitimą abonentas turės padengti įmonei šias išlaidas:

Už naują skaitiklį  11,36 Eur
Už skaitiklio pakeitimą 22,45 Eur
Transporto išlaidos už 1 km 0,27 Eur

(Kainos nurodytos be PVM )

Mokesčius už UAB Ignalinos butų ūkio teikiamas komunalines paslaugas galima mokėti internetu nurodant: įmonės kodą 255512870, a. s. LT557300010002496525 AB Swedbank, banko kodą 73000, įmokos kodą 172563, įmokos paskirtyje įrašant mokėtojo kodą, buto, už kurį mokama, adresą ir buto savininko vardą ir pavardę.

Mokesčius už UAB Ignalinos butų ūkio teikiamas vandens paslaugas galima mokėti internetu nurodant: įmonės kodą 255512870, a. s. LT297300010074867917 AB Swedbank, banko kodą 73000, įmokos kodą 102866, įmokos paskirtyje įrašant mokėtojo kodą, buto, už kurį mokama, adresą ir buto savininko vardą ir pavardę.

Mokečius už nuotekų transportavimą ascenizacinėmis transporto priemonėmis galima mokėti internetu į UAB Ignalinos butų ūkis banko sąskaitą LT297300010074867917 AB Swedbank, mokėjimo paskirtyje nurodant : už nuotekų išvežimą , mokėtojo vardą pavardę ir pilną adresą.